Tanju Demirci

Tuval Üzerine Yağlıboya 150x150 cm.