Müzayede Kuralları

1-Satışa sunulan tüm eşyalar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanununa göre Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi Uzmanlarınca kontrol edilmekte, kanun kapsamına giren ve gerekli görülenlere belge verilmektedir.

2-Şirketimizce satışa sunulan eserler müzayededen önce teşhir edilmektedir.

Alıcının, müzayede öncesi malları incelediği ve kontrol ettirdiği kabul edilir. Müzayedede bulunan eserler HALİYLE satışa sunulur. Eserlerin yanına HALİYLE yazmak zorunluluğu yoktur.

3-Müzayedede satışa sunulan eserlerin; Restorasyon, tamir veya bazı bölümlerinin yenilenmesinden dolayı şirketimiz sorumlu değildir. Ancak bir resmin rantuvale olması veya bir heykelin kırılarak tamir edilmesi durumunda şirketimiz, bunu belirtecektir. Fotoğraf ve benzeri gibi bütün görsel materyal sadece rehberlik mahiyetindedir. Malın hakiki rengini, tonunu ve durumunu göstermeyebilir.

4-ŞİRKETİMİZ SATIŞA SUNDUĞU TÜRK VE YABANCI RESSAMLARA AİT ESERLERİN OTANTİKLİĞİNİ GARANTİ EDER. Eserin tesliminden sonra itiraz kabul edilmez.

5- Müzayedemizdeki tüm eserlerin muhammen bedelleri vardır. Satış bu bedeli bulduğu takdirde gerçekleşir. Satış internet sitemizden pey sürmek suretiyle yapılır, başka yöntemler dikkate alınmaz. 6- İnternetteki canlı müzayedeye katılmak için üyelik formundaki bilgilerin doldurulması ve bu sözleşmenin onaylanması gerekli ve mecburidir.

100 TL ile 199 TL arası için 10 TL.

200 TL ile 499 TL arası için 25 TL.

500 TL ile 999 TL arası için 50 TL.

1000 TL ile 1999 TL arası için 100 TL.

2.000 TL ile 4999 TL arası için 250 TL.

5.000 TL ile 9999 TL arası için 500 TL.

10.000 TL ile 19.999 TL arası için 1000 TL.

20.000 TL ile 49.999 TL arası için 2500 TL.

50.000 TL ile 99.999 TL arası için 5000 TL.

100.000 TL'den sonra 10.000 TL

7- Alıcı, müzayedede satın aldığı eserin bedeliyle birlikte eseri kazandığı fiyat üzerinden ek olarak % 10 şirketimizin komisyonunu, %18 KDV sini ve komisyon ücretinin KDV sini satıştan sonraki 7 gün içinde peşin olarak ödemek zorundadır. Fatura bedelinin tamamını ödemezse mal alıcıya teslim edilmez ve firmamız herhangi bir ihtara gerek kalmadan satış akdini tek taraflı feshe yetkili olup uğradığı zararını ve masraflarını ticari faiz ile birlikte talep etmeye, dilerse fatura bedelinin tamamını, fatura tarihinden itibaren aylık % 10 temerrüt faizi ve masraflarıyla birlikte tahsil ve derhal kanuni takibat yapabilecektir. Ödeme çek ile yapıldığı takdirde, çek tahsil edilmeden mal alıcıya teslim edilemez. Koşullarımızda belirtilen ödeme süresinden sonra teslim alınan riskinden firmamız sorunlu değildir.

8-Satılan eserin teslim yeri firmamız adresidir. Alıcının isteği ve sorumluluğu altında nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmesi suretiyle, bildirdiği yurtiçi veya yurtdışı lojistik kuruluşu görevlendirilebilir.

9- Satılan tüm eserlere fatura verilir. Adres değişikliği firmamıza bildirilmediği takdirde sitemizdeki üyelik formunda belirtilen adrese yapılan tebligatlar ve işlemler geçerlidir.

10-Şirketimiz müzayedeye dilediği kişileri kabul etmemek veya satış yapmamak, müzayedeye koyduğu malı geri çekmek, başka mallarla birlikte satmak, birbirinden ayırmak veya satışı reddetmek, katalog sıra numarasını izlememek, artırım oranlarına uymamak yetkisine sahiptir.

11- Online müzayede sözleşmesini onaylayan ve katılan her kişi ya da kuruluş yukarıdaki koşulları peşinen kabul ve taahhüt etmiş demektir. Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

12- Müzayedeye katılarak 8.000 TL ve daha yüksek bir bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti yapılacaktır.

13- Müzayede'de satışa sunulan eserlerin katalog değeri eserin gerçek değeri değil müzayede başlangıç fiyatıdır. Müzayede bitiş saati web sayfamızda ki saatin bitişine göredir. SERVER'dan doğacak zaman farklılığından firmamız sorumlu değildir.

14- Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. 15- İnternet sitemizde yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf Ervart Gallery 'nin yazılı izni olmadan yayınlanamaz ve her hangi bir şekilde kullanılamaz.

16- Yapılacak müzayede TBK 274 ve davamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun’nun 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi, eserin bedelini 7 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde Ervart Gallery dilerse satış akdini feshe, %20 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 ticari faiz ile birlikte tahsile yetkilidir.

Ervart Gallery’nin sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için Ervart Gallery’nin yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya teslim edilmez.

17- 5846 sayılı kanunun 45. maddesi ve Bakanlar Kurulunun 27.09.2006 tarihli ve 2006 / 10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara, hak sahiplerine veya GESAM’a ödenmesi gerekli paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine Ervart Gallery ’nin rücu hakkı saklıdır.